Nuttige informatie

 

Je wilt een eigen stek in Spanje?

Het is een uitstekende beslissing om te investeren in een woonst in Spanje.Levensgenieters voelen zich helemaal thuis in dit prachtige land. Maar de aanschaffing van een woning in Spanje is niet zo eenvoudig als in België. Daarom is het raadzaam is u steeds bij te laten staan door experten.

NIE

Een vereiste om een onroerend goed in Spanje te kunnen aankopen is het verkrijgen van een NIE (Número de Identificación de Extranjeros). Het is een fiscaal, persoonlijk identificatienummer dat onontbeerlijk is voor iedere niet-resident om eender welke transactie uit te voeren in het land. Er zijn verschillende manieren om zo een nummer aan te vragen. De gemakkelijkste manier is via het Spaanse consulaat (gelegen in Brussel). Ik help u graag hiermee!

De Spaanse notaris

De aankoop van een onroerend goed gebeurt via een notaris. De akte wordt geregistreerd in een publiek register, el Registro de la Propiedad.

Vaak wordt er voor het verlijden van de akte een compromis opgemaakt, el contrato de arras, dan wordt er een voorschot betaald dat later bij het verlijden van de akte verrekend wordt. Je bent niet verplicht een Spaanse bankrekening te openen maar dit vergemakkelijkt wel de betalingen van de kosten en de belastingen. Een zeer belangrijk verschil met België is dat de Spaanse notaris slechts een openbare autoriteit is. Vaak echter ontloopt de notaris zijn verantwoordelijkheid door een clausule op te nemen in de Escritura waarin hij stelt niet verantwoordelijk te zijn voor schulden en lasten die nog liggen op het pand.
Deze opzoekingen worden daarom best aan een advocaat overgelaten die daartoe specifiek de opdracht krijgt.
Daarom adviseren we u ten stelligste een advocaat in te schakelen en deze een volmacht te geven om in uw naam de handelingen te verrichten die nodig zijn om de woning aan te kopen.

Een gespecialiseerde advocaat is noodzakelijk

Hij vertegenwoordigt u bij instanties zoals politie, gemeente, belastingen, bank, elektriciteitsmaatschappij, watermaatschappij, notaris, gerecht. Tevens zorgt hij voor het inschrijven van de akte in het Catastro (kadaster), zodat deze op de hoogte zijn van de gegevens van de eigenaar.

IMMO ADV staat u graag bij van het plaatsbezoek tot bij de notaris.